หน้าแรก

ใบสมัคร 168 Tutor Online@Home
สำหรับนักเรียน

คำแนะนำการกรอกข้อมูลลงทะเบียน

     - การลงทะเบียนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้ Browser Google Chrome หรือ Internet Explorer Version 11 ขึ้นไป
     - กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในช่องที่มีเครื่องหมาย *
     - เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนว่า “คุณได้สมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว ” หลังจากนั้น
      ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ จากทางบริษัทฯ ตาม E-mail ที่ท่านกรอกไว้ข้างต้น

ข้อมูลผู้สมัครนักเรียน

ชื่อ-สกุล ( ภาษาไทย )
** กรุณาระบุ รหัสผ่าน ความยาว 4-20 ตัวอักษร (แนะนำให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขนะคะ) **
** กรุณาระบุตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน **
 

เรียนได้ทุกวิชา เรียนได้ทุกที่
เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้

www.168TutorOnline.com

Copyright 2016 © 168 Education Co.,Ltd. All Rights Reserved

ติดต่อเรา

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2129-3208-9,098-516-7725
E-Mail : 168tutoronline@gmail.com