ใบสมัคร 168 Tutor Online@Home

สำหรับนักเรียน


   

คำแนะนำการกรอกข้อมูลลงทะเบียน

 
    -การลงทะเบียนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้ Browser Google Chrome หรือ Internet Explorer Version 11 ขึ้นไป
    -การกรอกข้อมูลชื่อภาษาไทย โปรแกรมบังคับให้พิมพ์เฉพาะอักษรภาษาไทยเท่านั้น
    -การกรอกข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษ โปรแกรมบังคับให้พิมพ์เฉพาะอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
    -กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในช่องที่มีเครื่องหมาย *
    -เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนว่า “คุณได้สมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว ” หลังจากนั้น
     ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ จากทางบริษัทฯ ตาม E-mail ที่ท่านกรอกไว้ข้างต้น
   


ข้อมูลผู้สมัครนักเรียน
*ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : *ชื่อ :
กรุณาพิมพ์ภาษาไทย
*สกุล :
กรุณาพิมพ์ภาษาไทย
*ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Name :
กรุณาพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Surname :
กรุณาพิมพ์ภาษาอังกฤษ
  *โทรศัพท์(มือถือ) :   โทรศัพท์(บ้าน) :
  *E-mail : E-mail ของผู้ปกครอง:
  ** E-mail ของผู้ปกครอง จะใช้ในการส่งรายละเอียดการ Mentoring ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ **
  Line ID :
*เลขบัตรประจำตัวประชาชน :


โรงเรียน
*โรงเรียน
  ** กรณีที่ไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบ ให้กรอกชื่อโรงเรียน **

ข้อมูลการเข้าระบบ         
 
  *ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาตรวจสอบชื่อผู้ใช้ก่อนยืนยันการสมัคร *
  ** กรุณาระบุ รหัสผ่าน ความยาว 4-20 ตัวอักษร **
  *รหัสผ่าน : *ยืนยันรหัสผ่าน :